standard-title Offer

Offer

 • Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych
 • Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie przychodów ewidencjonowanych
 • Prowadzenie ewidencji VAT

Dodatkowe usługi

 • rozliczanie delegacji
 • nadzór nad terminami, limitami oraz czynnikami mającymi wpływ na uzyskanie lub utratę prawa do w/w formy opodatkowania
 • przygotowywanie przelewów na zobowiązania publicznoprawne
 • kontroling kosztów
 • tworzenie Planu Kont
 • tworzenie Polityki Rachunkowości firmy
 • doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów działalności
 • doradztwo przy wyborze formy opodatkowania
 • sporządzanie listy płac, umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło)
 • prowadzenie akt osobowych
 • sporządzanie deklaracji ZUS oraz przekazywanie ich drogą elektroniczną z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego
 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem oraz ustaniem stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie deklaracji PIT-4, PIT-11

Dodatkowe usługi

 • doradztwo w zakresie Prawa Pracy
 • PIT-28 ryczałt ewidencjonowany
 • PIT-28/A ryczałt przedsiębiorca, najem
 • PIT-28/B ryczałt spółka cywilna, jawna
 • PIT-36 działalność gospodarcza
 • PIT-36L podatek liniowy
 • PIT-37 umowa o pracę, zlecenie, dzieło
 • PIT-38 dochody kapitałowe
 • PIT-39 zbycie nieruchomości
 • PIT-16A karta podatkowa
 • Zgłoszenia aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (ZAP-3)
 • Zgłoszenia aktualizacyjne dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą (CEDIG-1)
 • Udostępnienie adresu w siedzibie firmy
 • Skanowanie i przesyłanie dokumentów
 • Wystawianie faktur w imieniu klienta
 • Archiwizacja dokumentów
 • Kopiowanie dokumentów
 • Kompleksowe przygotowanie Biznes Planu
 • Prognozy finansowe planowanych i istniejących przedsięwzięć
 • Wnioski o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS
 • Sporządzanie sprawozdań dotyczących zakresu korzystania ze środowiska
 • Sporządzanie wniosków i pism różnego rodzaju
 • Sporządzanie wniosków kredytowych

Wyeliminowanie konieczności dowozu dokumentów do biura rachunkowego przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłego doradztwa w zakresie rachunkowości oraz bieżącego kontrolingu dokumentów księgowych.

Zapewnienie ciągłego dostępu online do dokumentów księgowych firmy oraz szczegółowych analiz kosztów. Dzięki Indywidualnemu kontu nigdy nie zapomnisz o istotnych terminach związanych z prowadzeniem przez Ciebie działalności gospodarczej

Dzięki połączeniu korzyści płynących z bezpośredniego kontaktu wraz z wykorzystaniem usług poprzez kanały elektroniczne celem wyeliminowania konieczności dowozu i odbioru dokumentów zyskasz nie tylko czas ale także ciągłe doradztwo i kontrolę dokumentów księgowych w konkurencyjnych cenach już od 50,00 zł netto/miesiąc (ceny negocjowane są indywidualnie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, ilości dokumentów, ilości pracowników, zakresu usług)

Usługa wirtualnego biura pozwoli nie tylko na umiejscowienie działalności poza domem, ale także umożliwi Tobie skupienie się na najważniejszym dla Ciebie celu – mianowicie rozwojowi własnej działalności, jednocześnie pozwalając oddzielić pracę od domu.

 • Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych
 • Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie przychodów ewidencjonowanych
 • Prowadzenie ewidencji VAT

Dodatkowe usługi

 • rozliczanie delegacji
 • nadzór nad terminami, limitami oraz czynnikami mającymi wpływ na uzyskanie lub utratę prawa do w/w formy opodatkowania
 • przygotowywanie przelewów na zobowiązania publicznoprawne
 • kontroling kosztów
 • tworzenie Planu Kont
 • tworzenie Polityki Rachunkowości firmy
 • doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów działalności
 • doradztwo przy wyborze formy opodatkowania
 • sporządzanie listy płac, umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło)
 • prowadzenie akt osobowych
 • sporządzanie deklaracji ZUS oraz przekazywanie ich drogą elektroniczną z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego
 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem oraz ustaniem stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie deklaracji PIT-4, PIT-11

Dodatkowe usługi

 • doradztwo w zakresie Prawa Pracy
 • PIT-28 ryczałt ewidencjonowany
 • PIT-28/A ryczałt przedsiębiorca, najem
 • PIT-28/B ryczałt spółka cywilna, jawna
 • PIT-36 działalność gospodarcza
 • PIT-36L podatek liniowy
 • PIT-37 umowa o pracę, zlecenie, dzieło
 • PIT-38 dochody kapitałowe
 • PIT-39 zbycie nieruchomości
 • PIT-16A karta podatkowa
 • Zgłoszenia aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (ZAP-3)
 • Zgłoszenia aktualizacyjne dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą (CEDIG-1)
 • Udostępnienie adresu w siedzibie firmy
 • Skanowanie i przesyłanie dokumentów
 • Wystawianie faktur w imieniu klienta
 • Archiwizacja dokumentów
 • Kopiowanie dokumentów
 • Kompleksowe przygotowanie Biznes Planu
 • Prognozy finansowe planowanych i istniejących przedsięwzięć
 • Wnioski o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS
 • Sporządzanie sprawozdań dotyczących zakresu korzystania ze środowiska
 • Sporządzanie wniosków i pism różnego rodzaju
 • Sporządzanie wniosków kredytowych

Wyeliminowanie konieczności dowozu dokumentów do biura rachunkowego przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłego doradztwa w zakresie rachunkowości oraz bieżącego kontrolingu dokumentów księgowych.

Zapewnienie ciągłego dostępu online do dokumentów księgowych firmy oraz szczegółowych analiz kosztów. Dzięki Indywidualnemu kontu nigdy nie zapomnisz o istotnych terminach związanych z prowadzeniem przez Ciebie działalności gospodarczej

Dzięki połączeniu korzyści płynących z bezpośredniego kontaktu wraz z wykorzystaniem usług poprzez kanały elektroniczne celem wyeliminowania konieczności dowozu i odbioru dokumentów zyskasz nie tylko czas ale także ciągłe doradztwo i kontrolę dokumentów księgowych w konkurencyjnych cenach już od 50,00 zł netto/miesiąc (ceny negocjowane są indywidualnie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, ilości dokumentów, ilości pracowników, zakresu usług)

Usługa wirtualnego biura pozwoli nie tylko na umiejscowienie działalności poza domem, ale także umożliwi Tobie skupienie się na najważniejszym dla Ciebie celu – mianowicie rozwojowi własnej działalności, jednocześnie pozwalając oddzielić pracę od domu.