40622_banner_700x330

Własna działalność gospodarcza stanowi niezaprzeczenie wielki krok w karierze zawodowej człowieka. Pomimo początkowych wydatków oraz ryzyka dotyczącego rentowności biznesu coraz więcej osób staje się swoimi własnymi szefami – pracują w dogodnych dla siebie godzinach bez konieczności tłumaczenia się przed nikim.

Działalność gospodarcza to każda czynność zarobkowa wykonywana w sposób ciągły oraz zorganizowany. Nie jest istotnym czy potencjalny przedsiębiorca sprzedaje ubrania, prowadzi stoisko z zapiekankami na rynku czy udziela korepetycji – jeśli czynności te przynoszą stały dochód – należy je zalegalizować.

Pierwszym krokiem do założenia własnego biznesu jest wypełnienie formularza CEIDG-1. Obecnie istnieją cztery formy złożenia wniosku:
• Osobiście w urzędzie miasta lub gminy
• Elektronicznie z użyciem bezpiecznego podpisu kwalifikowanego
• Elektronicznie bez użycia bezpiecznego podpisu kwalifikowanego
• Listem poleconym (poświadczonym notarialnie)
Najprostszym rozwiązaniem jest wypełnienie formularza w domu na stronie www.cedig.gov.pl i potwierdzenie w Urzędzie. Dzięki temu nie tylko zyskamy oszczędność czasu ale także możemy dokładnie przeanalizować pozycje wniosku. Możemy wypełnić cały formularz na w/w stronie internetowej, wydrukować i w ciągu 7 dni potwierdzić pisemnie w Urzędzie Miasta.

Obligatoryjnym elementem formularz jest wybranie rodzaju działalności. Działalność, jaką zamierzamy prowadzić musimy podać według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Wypełniając formularz można posłużyć się wyszukiwarką kodów ze strony GUS http://www.stat.gov.pl/Klasyfikacje/.

W zasadzie nie ma ograniczeń odnośnie rodzajów działalności, które będą podane do wpisu do ewidencji działalności, niemniej jednak należy pamiętać o tym, iż wpis do ewidencji ogranicza co do działalności, jaką można prowadzić. Innymi słowy możesz wystawiać dowody sprzedaży (faktury/rachunki) jedynie na działalność zdefiniowaną we wpisie do ewidencji. Dlatego warto z góry przewidzieć i wpisać na wniosku jak najwięcej działalności, o które Twoja firma może w przyszłości poszerzyć działalność. Jeżeli zdecydujesz się z czasem na rozszerzenie działalności o pewne produkty lub usługi, nie stracisz czasu na wizytę w urzędzie i aktualizowanie wpisu do ewidencji.
Działalność gospodarczą możesz prowadzić od momentu złożenia wniosku. Praktyka pokazuje jednak, iż czeka Cię trochę formalności zanim faktycznie zaczniesz prowadzić Swój biznes.

Co dalej?

Wizyta w ZUS zgłoszenie właściciela (ZUA) w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej i ewentualnych pracowników.
Wizyta w Urzędzie Skarbowym jeżeli wybierzesz VAT (wniosek VAT-R).
Wyrobienie pieczątki
Założenie konta bankowego (osobne firmowe konto bankowe nie jest wymagane dla jednoosobowej działalności gospodarczej jeśli nie narusza regulaminu kont prowadzonych przez Twój bank)